Dexter och Tootsie jagar varandras svansar.


Dexter busar i handfatet, samma dag som han flyttade, 14 veckor gammal.


Dexter 14 veckor blir snart uppäten av mamma.