Vårt primära mål är att få fram katter med superbt temperament, det är ju trots allt till sällskap som man i första hand har sin katt.
Vår första europé (Julius) hade klassiskt europétemperament, försiktig, blyg och tog till flykten hellre än att möta faror. Visserligen bra egenskaper för en utekatt men inte lika önskvärt för den moderna innekatten. Så skaffade vi Tootsie och hela vår föreställning av en europés temperament omkullkastades, Tootsie är otroligt modig, framåt och sanslöst trevlig och social både mot oss och alla besökare, såväl barn som hundar och annat läskigt. Det var detta temperament vi ville ha på våra katter! Tootsie är en alldeles perfekt sällskaps och innekatt. Vi går långa skogspromenader i koppel med henne och kan ta med henne överallt. Dock får man vakta henne noga eftersom hon utan vidare traskar rakt fram till en stor morrande hund. I vår första kull parades Tootsie med en hane som hade liknande temperament som Julius har. Dock verkar alla ungarna ha fått Tootsies sociala och tuffa temperament och alla kattungeköpare är jättenöjda. Förmodligen är det inte bara arvet som spelar in utan även till stor del uppväxten tillsammans med sin mor. -"Det känns som om vi har köpt en De-Luxe katt" citat från nöjd kattungeköpare.

Vårt nästa mål, även detta primärt är sunda och friska katter.
Nästa viktiga mål är sundhet och friskhet och det hoppas jag är en självklarhet för alla uppfödare. Inom europén finns i dagsläget inga kända rasbundna sjukdomar, men enstaka fall av hjärtfel har dykt upp. Det kan vara mutationer, men kan i värsta fall ligga i generna. Jag har därför valt att HCM testa mina avelsdjur med ultraljud med vägledning av Maine coon kattens hälsoprogram. Därutöver är jag mycket noga med att undersöka tänkta avelshanar och i den mån det går, ha kontroll över nära släktingar. Vi FIV/FeLV testar och våra honor får endast träffa hanar från mindre katterier för att minska risken för smittbart överförbara sjukdomar. En sundhet hos avelshonan är också jätteviktig, lätta förlossningar, bra modersinstinkter och en hona som uppfostrar sina små på ett bra sätt.
Följande mål är alla exteriöregenskaper med tyngdpunkt på typ och mönster (innefattande svärta, grundfärg och mönsterform).
Sedan kommer vi till de sekundära målen. Typ, färg, mönster och andra exteriöregenskaper är ju även det viktiga för en raskatt. Typen är mycket viktig, det ska verkligen synas att detta är en europé! Därutöver vill jag få fram slående mönster, d.v.s. kolsvarta rena tecken på en härligt varm ljus grundfärg som ger så slående kontraster.

Brunagouti sägs av många vara den ursprungliga färgen. Färgen återfinns på många av dagens blandraskatter/bondkatter med den stora skillnaden att grundfärgen för det mesta är mörk och gråaktig med följd att kontraster och mönsterintryck blir helt förstört. Genom erfarenhet och genom att titta på andra uppfödares resultat har jag kommit till slutsatsen att bruntabbyn måste avlas med medvetet avelsarbete för att få fram slående mönster. Även inom europén och andra raser finns det många brunagoutikatter med alldeles för kall grundfärg. En varm ljus grundfärg är a och o och lägg där till ett kolsvart välformat tabbymönster! Om möjligt parar jag helst brunt med brunt.

S*Hafvets Qvarn Dexter 6 mån